17 października 2016 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, odbyła się msza inaugurująca rok propedeutyczny archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej.
-Święty Paweł pisze dziś do nas coś, co uderza swoją aktualnością. Żyjemy w epoce neopogaństwa, w głębokim kryzysie świata chrześcijańskiego, cywilizacji i kultury chrześcijańskiej. Pisze on do pogańskiego Efezu, określając naszego przeciwnika ironicznym określeniem „władcy mocarstwa powietrza”. To nie tylko przekonanie, że złe duchy żyją w powietrzu, ale także przez to mają powszechne oddziaływanie na ludzi, którzy nim oddychają – mówił abp Henryk Hoser SAC -Dziś musimy uczyć się jak żyć lepiej, mądrzej, godniej i wierniej w stosunku do planu bożego zakodowanego w ludzkiej naturze. Dzisiejsza kultura neguje istnienie ludzkiej natury i uważa, że człowiek jest kreatorem siebie.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę