Jej celem jest promocja nauczania abp. Henryka Hosera na temat rodziny i życia ludzkiego. Nowo powstała Fundacja „Familiaris Laetitia” chce realizować misję ś.p. biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej.

Abp Henryk Hoser był lekarzem, teologiem i misjonarzem. Jego wielką troską był rozwój rodziny i całościowe podejście do ochrony życia. Duchowny zmarł w sierpniu 2021 roku.

– Warto zgłębiać jego przesłanie i przekazywać ludziom współczesnym – mówi prezes fundacji „Familiaris Laetitia”, przełożony pallotyńskiej prowincji Chrystusa Króla, ks. dr Zenon Hanas.

– Celem fundacji jest kontynuowanie wielkiej troski abpa Hosera o rodzinę i o życie ludzkie w takim bardzo całościowym ujęciu. Rodzina jest przestrzenią w której życie ludzkie jest najlepiej chronione, od momentu poczęcia aż po naturalną śmierć. A do tego dochodzą jeszcze wszystkie aspekty takiej troski medycznej – wyjaśnia ks. Hanas.

Nazwa fundacji nawiązuje do tytułów dwóch dokumentów o rodzinie: papieża Jana Pawła II – „Familiaris Consortio” i Franciszka – „Amoris Laetitia”.

– Fundacja będzie podejmować również niezwykle ważne dla abpa Hosera kwestie bioetyczne – dodaje ks. Hanas.

– Wspólna refleksja teologiczna, psychologiczna, medyczna to jest też ważne. Ale oprócz tego chcielibyśmy żeby te programy, które abp Hoser wprowadzał realizować i dostosowywać je jeszcze bardziej do współczesności. I kolejny bardzo duży temat, który zawsze towarzyszył arcybiskupowi to są wszelkie kwestie bioetyczne dotyczące nowych wyzwań medycznych, ale też antropologii chrześcijańskiej, aby łączyć jedno z drugim – dodaje ks. Hanas.

Pierwszym zadaniem Fundacji „Familiaris Laetitia” będzie opublikowanie książki z nauczaniem zmarłego w sierpniu zeszłego roku abpa Henryka Hosera.

Zaproszeni do włączenia się w prace fundacji będą różni kapłani współpracujący z arcybiskupem Hoserem, między innymi kardynał Robert Sarah.

Arcybiskup Henryk Hoser należał do Zgromadzenia Księży Pallotynów. Przez 21 lat pracował w Rwandzie w Afryce. W latach 2008–2017 kierował diecezją warszawsko-praską, później był wizytatorem apostolskim w Medziugorie.

W Kościele pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, między innymi sekretarza pomocniczego watykańskiej Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącego Papieskich Dzieł Misyjnych. Bronił niezbywalnej ludzkiej godności i nienaruszalności ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Duchowny zmarł 13 sierpnia 2021 w Warszawie. Został pochowany 20 sierpnia 2021 w krypcie w podziemiach katedry warszawsko-praskiej. Jest pierwszym polskim pallotynem, który został podniesiony do godności arcybiskupa.

Prezydent Andrzej Duda w 2015 roku odznaczył hierarchę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Jędrasik

Źródło: Radio Warszawa