– Żyjemy w pięknym kraju, a tego piękna nie doceniamy. Byłem w ponad 50 państwach świata i powiem, że nasza Ojczyzna należy do najpiękniejszych. To musimy zauważyć i codziennie dziękować za to Bogu – mówił w homilii ks. abp Henryk Hoser SAC 28 sierpnia podczas dożynek powiatowo-gminno-diecezjalnych w Kałuszynie.
– Nie powinniśmy być w stosunku do przyrody „pazerni”. Tragedią współczesnych czasów jest nieodpowiedzialne korzystanie z jej darów. Dziś 1/3 niespożytych produktów żywnościowych ulega zmarnowaniu. Jednocześnie biednym przez ekspansję gospodarczą odbiera się możliwości produkcji żywności – upominał arcybiskup.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę