ZE STATUTU FUNDACJI FAMILIARIS LAETITIA

 „Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę! Jest zatem rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, 86

„Dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła”

Franciszek, Amoris laetitia 31