„Te 1050 lat wpisują się w naszą wspólną historię, w naszą narodową świadomość i jednocześnie mądrość, której powinniśmy nabrać przez minione wieki. Pozwoli nam to na lepsze budowanie teraźniejszości i przyszłości […] Życzę wszystkim, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach, zarówno osobiście jak i poprzez media, by byli zbudowani wartością i przesłaniem tych trzech dni, podczas których zbiera się przedstawicielstwo całego narodu i kościoła” – podkreślił w dniu rozpoczęcia trzydniowych obchodów 1050. rocznicy chrztu polski abp Henryk Hoser SAC.
***
14 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjął chrzest, zapoczątkowując tym samym chrystianizację Polski. Aby upamiętnić to wydarzenie, kluczowe dla kształtowania się polskiej państwowości, w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku odbywają się Centralne Uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zapraszamy do oglądania codziennej relacji z obchodów w Gnieźnie i Poznaniu w telewizji Salve TV.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Wyrażam zgodę